Blog

İş Hayatında Eski Moda Yöneticilikten Yeni Nesil Liderliğe Geçiş

Belirsizliğin hüküm sürdüğü iş dünyasında, liderlik anlayışı geçmiş yıllardan oldukça farklı bir evrim geçirmiştir. Eski moda yöneticilik tarzları, hiyerarşik yapılar, emir-komuta ilişkileri ve ben merkezlilik yerine artık modern liderlik anlayışı tüm

Yeni Nesil Liderin En Güçlü Yakıtı Duygusal Zeka

21. yy. İş dünyasında işletmecilik anlayışı ele alındığında, başarının yükseltilmesi, etkin ve verimli çalışmanın elde edilmesi ve bütün bunların sonucunda müşteri memnuniyetinin elde edilebilmesi sadece bilgi ve beceriye dayalı değil, aynı zamanda duygu