Bloglar

Anasayfa Bloglar

Yeni Nesil Liderin En Güçlü Yakıtı Duygusal Zeka

21. yy. İş dünyasında işletmecilik anlayışı ele alındığında, başarının yükseltilmesi, etkin ve verimli çalışmanın elde edilmesi ve bütün bunların sonucunda müşteri memnuniyetinin elde edilebilmesi sadece bilgi ve beceriye dayalı değil, aynı zamanda duygu